natečaj PORTOVAL

Novo Mesto, Slovenija
projekt 2011

Javni natečaj za mestno večnamensko dvorano Portoval.
Izdelali smo idejno zasnovo športne dvorane s 5.000 sedeži in spremljajoči program, tribune atletskega stadiona ter garažno hišo.

Naročnik: ZAPS in Občina Novo Mesto
Tlorisna površina: -
Naslov: -
Investicija: 14.000.000eur (ocena)
Sodelavci: ARCHdesign