projekt VILA CELOVŠKA
Ljubljana, Slovenija
projekt: september 2016 - 


Izdelali smo projekt za gradbeno dovoljenje za večstanovanjski objekt na križišču Celovške in Drenikove ceste. V objektu je predvidenih 19 stanovanj in poslovni prostor v pritličju.

Več informacij o razvoju projekta sledi kmalu!

Naročnik: CLIPPLUS d.o.o.
Tlorisna površina: 1700m2
Naslov: Alešovčeva
Investicija:  -

3d vizualizacija: Bine Tekavec